Please log in to rate content.

Raverun

Raverun Add/Edit description

2013

Za rządów Waldorfa Spokojnego kraina Raverunu była bogata i urodzajna. Niestety, życie tego sprawiedliwego i potężnego króla dobiegło końca, a władzę nad Raverunem przejęli jego synowie 
- żądni krwi i władzy absolutnej. Każdy z nich obrał na swoją siedzibę jedno z warownych miast Raverunu...

Documents Add rules

Name Language Date Added Download Rating
raverun_RULES_PL Polish 2014-11-17 Download